Historik


Det gamla missionshuset ser likadant ut idag utvändigt som det gjorde för 100 år sedan!

 

Huset byggdes 1876 som missionshus av Nordöstra Smålands Missionsförening (nordöstringar *). Marken tillhörde Ingelsbo 1, nuvarande gården "Kullen" och styckades inte av förrän 1917. Huset köptes av den lokala föreningen Tryserums Evangelistiska Lutherska Missionsförening till ett pris av 150 kronor. Fram till 1970-talet var föreningen aktiv och då var medlemsantalet så litet att föreningen sålde huset. I många år hölls auktion någon gång  per år, som besöktes av alla som bodde i närheten.

Huset stod sedan mer eller mindre tomt till 1996 då Tryserums Intresseförening köpte det förfallna huset. Varken vatten eller avlopp fanns. Ett enormt renoveringsarbete startades av sju familjer som arbetade ideellt. Huset upprustades från golv till tak. Avlopp och vatten drogs in och en ny våning byggdes för vandrarhemmet. I slutet på 2011, förvärvades av Kullen, en större tomt runt Ekbacken, vilket innebar att bl a parkeringsplatsen, brunnen och infiltreringen tillhör Tryserums Intresseförening.


* Nordöstringar kallas anhängarna af en religiös riktning, som är mest utbredd i Småland och Östergötland. De ha sitt namn efter Nordöstra Smålands, sedan kallad östra Smålands missionsförening, som bildades på 1860-talet och till hvilken de fleste af dem anslutit sig. De ha ej skilt sig från statskyrkan. C. 0. Kosenius' skrifter äro deras läras grund, och de draga ut de yttersta konsekvenserna af hans framställning. De utmärka sig därför för ensidigt framhållande af Kristi ställföreträdande tillf yllestgörelse. Som riktningens upphofsman räknas predikanten i Västervik 0. A. W e Ii n (d. 1896).

Källa: Nordisk Familjebok 1876-1926